GRUPY BEZPIECZEŃSTWA

Grupa bezpieczeństwa TECHNIX

To kompletny układ zabezpieczający instalację grzewczą przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia, spowodowanym wzrostem temperatury medium w instalacji. Urządzenie jest niezbędne w każdej wodnej instalacji CO i CWU, pomp ciepła i instalacji solarnych pracujących w układach zamkniętych. Grupy bezpieczeństwa idealnie zabezpieczają układ przed wzrostem ciśnienia, chroniąc instalacje i pracujące w niej urządzenia przed zniszczeniem.