MultiSztos

STEROWNIK GRUP POMPOWYCH MULTISZTOS

Sterownik grup pompowych MultiSztos to praktyczne i kompaktowe rozwiązanie dla wieloobiegowych systemów grzewczych. MultiSztos umożliwia sterowanie trzema grupami pompowymi. Każda grupa pompowa może być wyposażona w zawór 3D mieszający z siłownikiem. Jeżeli różne pomieszczenia w budynku mają mieć różne temperatury, do sterownika można dodatkowo podłączyć trzy termostaty pokojowe, obsługujące poszczególne pomieszczenia. Sterownik można ponadto połączyć z regulacją pogodową, podłączając zewnętrzny czujnik pogodowy, co pozwala na osiągnięcie optimum między komfortem cieplnym w pomieszczeniach oraz racjonalnym zużyciem energii.