MultiSztos

STEROWNIK GRUP POMPOWYCH MULTISZTOS

Sterownik grup pompowych MultiSztos to praktyczne i kompaktowe
rozwiązanie dla wieloobiegowych systemów grzewczych.

Standardowe funkcje:
• Obsługa dwóch niezależnych układów grzewczych
• Sterowanie dwoma grupami pompowymi, dwoma zaworami
mieszającymi i jednym zaworem przełączającym, dwoma
termostatami pokojowymi
• Krzywe grzewcze dla każdego układu grzewczego
• Krzywe grzewcze bufora
• Wykresy temperaturowe dla dwóch układów grzewczych i bufora
• Podlicznik z poborami prądu w układzie danych tydzień/miesiąc/rok
• Sterowanie ręczne dla każdego urządzenia w instalacji
• Możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika pogodowego
i automatycznego przełączania trybu zima-lato